تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری کریستوفر وینچ
بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
کارگاه فشرده تربیت مربی فبک در اردکان یزد
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

فبک در جشنواره فرهنگ سازی سلامت با محوریت امیدواری در کودکان مبتلا به سرطان

 

🌱برنامه فلسفه برای کودکان منتخب جشنواره فرهنگ سازی سلامت با محوریت امیدواری در کودکان مبتلا به سرطان

اختتامیه جشنواره با اجرای دکتر قائدی و تفسیر فبکی از نقاشی های کودکان مبتلا به سرطان.
انتخاب طرح سحر سلطانی برای امید افزایی کودکان مبتلا به سرطان مبتنی بر برنامه فلسفه برای کودکان

۲۹بهمن۹۷
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران