معرفی و نقد کتاب چشم هوشمند دیوید پرکینز
مارس 4, 2019
ثبت نام کارگاه پیشرفته تربیت مربی فلسفه برای کودکان اردیبهشت ۹۸
آوریل 10, 2019

جشن صدمین شمارگی مجله انشا و نویسندگی

کیک جشن صدمین شمارگی مجله انشا و نویسندگی
۱۲اسفند۹۷
دکتر فاضلی و من هم در کیک بودیم و توسط دیگران خورده شدیم.
دکتر فاضلی از سرکوب انشا گفت و من از اینکه نوشتن چگونه باعث رهایی انسان از اسارت می شود:
انسان چه اسارت هایی دارد؟انسان در چه اسیر  است است که نوشتن می تواند او را را رها کند؟:
اسیر گفتار،اسیر خواندار،اسیر نوشتار، اسیر دیدار و سایر حواس. در مجموع اسیر گزاره های وارسی نشده که  در خزانه ذهنش ذخیره شده.اسیر عواطف،اسیر قبیله.
چگونه نوشتنی می تواند انسان در بند را رها کند؟ “نوشتن تاملی”
همانطور که گفتار غیر تاملی بویژه در قالب خطابه چندان رهایی بخش نیست،نوشتن مکرر ساز و کپی کار وغیر ناب و غیر تاملی نیز چنین است.
نوشتن تاملی چگونه نوشتنی است ؟
دیالکتیکی ،نقادانه ،استدلالی ، تفسیری ،پدیدار شناسانه ،خلاقانه
نوشتن رهایی بخش چه ویژگی هایی دارد؟
محافظه کارانه نیست،شجاعانه است،برهم زننده است؛
یعنی ساختار موجود فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را به هم می ریزد، نخست در خود فرد و سپس در خوانندگان.
گرچه فکر کردن بنیاد همه  نشانه های فکری دیگر است،
اما سایر بروز های فکری دیگر اگر نوشته نشوند  تمدن ساز  نیستند، رهایی بخش نیستند.
نوشته رهایی بخش  هم باید فرد  را از اسارت خودش رها کند و هم در نویسنده تعهدی به رهایی بخشی جامعه از سلطه باشد،بدیهی است که ممکن است مفهوم رهایی و سلطه معانی متفاوتی داشته باشداما آنچه مد نظر من است سطله فردی و اجتماعی است ؛فرد در خود زندانی و فرد زندانی شده در جامعه. “نوشتن تاملی گفتگو بنیاد”پیشنهاد من برای نوشتن رهایی بخش است.نوشتنی که نویسنده آنرا از راه گفتگوی درونی با خود نوشته باشد،دیگران را وادار به گفتگو کند و برای گفتگوی دیگران مناسب باشد.
گفتگو بر سخنرانی و خطابه مرجح است.و مرجح است که گفتگو منجر به نوشتن شود.زیرا این امکان را فراهم می کند که نویسنده و خواننده هردو دوباره خود را بنگرند.تفکر شفاهی ما سخت در در “خود درست پنداری “گرفتار می کند.جنبه عاطفی تفکر شفاهی قوی است و این امکان داوری و ارزیابی را از ما سلب می کند.
با تشکر ار جناب حسینی نژاد سردبیر پر توان مجله انشا و نویسندگی
#یحیی_قائدی
#نوشتن
#انشا