ثبت نام کارگاه پیشرفته تربیت مربی فلسفه برای کودکان اردیبهشت ۹۸
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
بخش دوم / سفری برای فلسفیدن / دکتر یحیی قائدی
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

کودک و مشق شب؛خشونت یا صلح درونی

دومین شماره فصلنامه «وصلح» منتشر شد.

برای مطالعه «کودک و مشق شب؛خشونت یا صلح درونی» می توانید به سایت http://www.vasolh.ir مراجعه فرمایید.

آدرس تلگرام: @vasolh