کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان تابستان ۹۸
تیر ۷, ۱۳۹۸
اولین سفر فبکی به سوئد
تیر ۷, ۱۳۹۸

نشست نقد کتاب «مرگ مدرسه؟» را در خانه اندیشمندان علوم انسانی

کافه خرد با همکاری پایگاه خبری رب، ۱۷تیر۱۳۹۸، نشست نقد کتاب مرگ مدرسه؟ را در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند:
• چه چیزی مدرسه را می‌میراند؟
یحیی قائدی
• در دوران پیش رو، چه کارکردی برای مدرسه می‌توان در نظر گرفت؟
علی‌رضا صادق‌زاده
• نهاد مدرسه در ایران چگونه با روان‌شناسی‌بسندگی اتانازی می‌کند؟
حبیب رحیم‌پور ازغدی
• نظام آموزش مدرسه‌ای در ایران پسا انقلاب اسلامی؛ پرسش از امکان و چگونگی ادامه حیات
علی لطیفی
• ارتقای نظام مدرسه‌ای چگونه ممکن است؟
علی‌رضا صادقی
• چگونه در مرگ می‌توان حیات مدرسه را جست‌وجو کرد؟
محمود مهرمحمدی
• کدام یک بقای مدرسه را تضمین می‌کند: مدرسه شناختی یا مدرسه موفق؟
ابوطالب سعادتی
• تجربه زیسته زندگی با دانش‌آموزان روستا
اسماعیل آذری‌نژاد