بخش دوم / سفری برای فلسفیدن / دکتر یحیی قائدی
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
نشست نقد کتاب «مرگ مدرسه؟» را در خانه اندیشمندان علوم انسانی
تیر ۷, ۱۳۹۸

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان تابستان ۹۸

ثبت نام دوره جدید کارگاه مقدماتی تربیت مربی فلسفه برای کودکان
مدیریت و اجرا: دکتر یحیی قائدی
جهت کسب اطلاعات با آی دی @shimabarzin ارتباط برقرار نمایید.