فلسفه برنامه درسی آموزش عالی: پیشنهاد چهارچوبی برای فلسفه‌ورزی/یحیی قائدی
آوریل 21, 2020
انسان زندانی گزاره ها،جستاری در ساحت مشاوره فلسفی، یحیی قائدی
نوامبر 11, 2020

جلد یک ودو کتاب پرسندو نوشته دکتر یحیی قائدی و تصویرگری علی تجدد منتشر شد.

نسخه اکترونیک جلد یک و دو پرسندو از مجموعه قصه های فلسفی و پرسشگری دکتر یحیی قائدی با تصویرگری علی تجدد و نشر پی نما در سایت طاقچه منتشر شد.

برای تهیه کتاب وارد اپلیکیشن طاقچه شده پرسندو یا یحیی قائدی را سرچ کنید و به سبد خرید خود بیفزایید.

www.taghche.ir