فلسفیدن در جاده پرسندو نوشته سونیا خدابخش،ماهنامه انشا و نویسندگی شماره ۱۲۳
ژانویه 19, 2021
فلسفه شخصی در گفتگو با معلمان و مربیان / دکتر یحیی قائدی
آوریل 5, 2021

نقد کتاب پرسندو اسیر جاده با حضور احمد اکبرپور

نقد و بررسی مجموعه کتاب های پرسندو در جاده

میزبان: جناب آقای مهدی یوسف وندی
مهمان: آقای احمد اکبر پور
نویسنده: دکتر یحیی قائدی

🔷برای نخستین بار خودش را نگاه کرد، او نمی‌توانست چیزی را ببیند که با آن همه چیزها را میدید، با دست لمسش کرد، سپس درون آبگیر را نگاه کرد، چشمانش را دید، فهمید که مژه های بلندی دارد، چشمانش چقدر درشت است.
🔹آقای احمد اکبر پور، در قسمتی از نقد و بررسی خود، قسمت هایی از مجموعه کتاب پرسندو را خواندند و گفتند هرگاه کتاب شما به این سمت رفته، روایت قوی است.
➖یعنی به سمتی که تعادل را بهم زده است

🔹آقای اکبرپور به اصالت داستان پرسندو اشاره کردند و علت آن را تجارب دنیای شخصی نویسنده که حاصل رویای شخصی و هر چیز دیگری میتواند باشد

🔸مهدی یوسف وندی: پرسندو از کجا خلق شد

دکتر یحیی قائدی
🔹من دنبال یک اسم خاص بودم و با توجه به ۲۵ سال هم و غمی که دارم، یعنی فلسفه برای کودکان، در ابتدا اسم پرسنده را انتخاب کردم و بعد از آن ه را برداشتم و به زبان شهرم حرف و را گذاشتم
🔹پرسندو بازنمایی همه تجارب من و بازنمایی همه خود من است.
➖جاده، راه بنیاد پرسندوست. در جاده بودن با ➖در فلسفه بودن، مخلوط شده
➖در جاده بودن کنایه از در جهان بودن است
➖جاده ها، نماد گذرند، نماد سیر اند.
➖همه جهان را میتوان با جاده ها تعبیر کرد
➖این داستان فلسفه یحیی قائدی را بازنمایی میکند
🔶جهان را چون در گذر بودن در نظر میآورد، بودن هستی آدم در گذر است

➖دو پرسش اساسی در فلسفه را من در داستان آورده ام
🔸انسان کیست و جهان چیست و تو در آن چه نقشی داری
➖پرسندو ابتدا از کشف خودش شروع میکند ، از چشمهایش … و در عین حال به کشف جهان میپردازد. پرسندو چون انسان اولیه است و مدام با کشف انسان کیست و من کیستم داستان جلو میرود.نقد