من، جهان و مفهوم مالکیت از منظر فلسفه برای کودکان
آوریل 11, 2021
Foundations of philosophical counselling: basics, methods and techniques
جولای 26, 2021

نرگس از میان ما رفت…

کرونا «نرگس» را از ما گرفت.

«صدیقه علوی‌نژاد» که نرگس پر امید و سرشار از زندگی فلسفه برای کودکان اصفهان بود سالها خود را وقف پرورش کودکان و‌مهارت ورزی آنها نمود.
نرگس باور داشت هرکسی باید چراغی بیفروزد.

حالا که این ویروس منحوس نرگس بهاری ما را پرپر کرده است، به یادش ، به نامش و برای ادامه مسیرش هم‌پیمان می‌شویم راهش را تداوم بخشیم.

راهش و نامش جاودان، ایران سرشار از وجود نرگسهای امیدوار و پویا.

یحیی قائدی،
مدیر انجمن فلسفه برای کودکان ایران