چرا باید سایر حرفه‌های یاورانه درکی از مشاوره فلسفی داشته باشند؟ یحیی قائدی
جولای 20, 2023
«انسان تنهایی ابدی خود را با علوم انسانی پُر می‌کند» / مصاحبه دکتر یحیی قائدی با عصرایران
اکتبر 30, 2023

ما از طریق مشاوره فلسفی توانمند می‌شویم: داستان سفر + یحیی قائدی

ما از طریق مشاوره فلسفی توانمند می‌شویم: داستان سفر

مشاوره فلسفی چگونه افراد را توانمند می‌سازد؟

ما در زندگی خود فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهیم اما توشه زیادی بر نمی‌داریم، زیرا همه توان‌مان را بکار نمی‌گیریم. گاهی جسم‌مان را به جایی می‌بریم یا با جسم‌مان جابه‌جا می‌شویم، اما ذهن‌مان را جا می‌گذاریم. گاهی با ذهن‌مان به جاهای مختلف سرک می‌کشیم اما از جسم‌مان غافل‌ایم. گاهی صرفا می‌خوانیم و نوشتن که هیچ.

از طریقِ مشاوره فلسفی با خود و یا مراجعه به یک مشاور فلسفی، احتمالا به خودمان یا دیگران کمک خواهیم کرد تا سر‌ و سامانی به این نابسامانی‌ها بدهیم

صفحه اصلی


@humandevelopmentparadise
#مشاوره_فلسفی
#مشاوره
#philosophical_counseling
#یحیی_قائدی
#yahyaghaedi
#فلسفه
#فلسفه_کاربردی