فلسفه برای کوکان
چیستی و چرایی؟

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان

۱) معرفی برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و پرورشی در ایران

۲) تربیت تسهیل گران توانمند برای کار با کودکان

۳) به اشتراک گذاردن تجارب ارزیابی شده حوزه فلسفه برای کودکان برای علاقه مندان

«به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام نهادن در راهی که حتی فیلسوفان بزرگ نیز در سراسر زندگی خود از پویندگان آنند.»

دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

برای اشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان ایران از آغاز تا امروز به پیوند زیر مراجعه کنیدآخرین اخبار

۱۸ آبان ۱۳۹۵
photo_2016-11-08_15-53-40

چرا ایران توران می‌خواهد؟ سحر سلطانی

۶۰ سال پیش وقتی کودکان صرفا نان‌خوری بودند بر سفرهٔ پدر و مادرشان، باید می‌افتادند و بر می‌خواستند و آفتاب‌ها و باران‌ها می‌دیدند تا از آب […]
۱۱ آبان ۱۳۹۵
photo_2016-11-01_22-59-16

کارگاه پاییزی تسهیلگری مقدماتی فلسفه برای کودکان دانشگاه خوارزمی ۹۵

۸ آبان ۱۳۹۵
photo_2016-10-30_01-34-37

کارگاه مقدماتی تسهیلگری فلسفه برای کودکان پاییز ۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی

بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می‌کنند و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.- دکتر یحیی قائدی