فلسفه برای کوکان
چیستی و چرایی؟

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان

۱) معرفی برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و پرورشی در ایران

۲) تربیت تسهیل گران توانمند برای کار با کودکان

۳) به اشتراک گذاردن تجارب ارزیابی شده حوزه فلسفه برای کودکان برای علاقه مندان

«به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام نهادن در راهی که حتی فیلسوفان بزرگ نیز در سراسر زندگی خود از پویندگان آنند.»

دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

برای اشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان ایران از آغاز تا امروز به پیوند زیر مراجعه کنیدآخرین اخبار

۲۶ شهریور ۱۳۹۵
photo_2016-09-16_20-31-22

کارگاه سطح دو مربیگری فلسفه برای کودکان پاییز ۹۵

کارگاه سطح دوم تربیت مربی فلسفه برای کودکان در پاییز ۹۵ برگزار می گردد ؛ این دوره ۶۰ ساعتی از جمعه دوم مهر ماه آغاز خواهد […]
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
1781530

عمده برنامه لیپمن بر مبنای ارزش های انسانی بنا نهاده شده است.

الهام فخرایی: اخیرا علی ستاری در مصاحبه ای انتخاب مفهوم فلسفه در برنامه فلسفه برای کودکان را از طرف لیپمن ذوقی دانسته و اشاره کرده که […]
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
photo_2016-08-31_20-59-31

واکاوی فلسفی فلسفه نوشتن

بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می‌کنند و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.- دکتر یحیی قائدی