فلسفه برای کودکان
چیستی و چرایی؟

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان

۱) معرفی برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و پرورشی در ایران

۲) تربیت تسهیل گران توانمند برای کار با کودکان

۳) به اشتراک گذاردن تجارب ارزیابی شده حوزه فلسفه برای کودکان برای علاقه مندان

«به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام نهادن در راهی که حتی فیلسوفان بزرگ نیز در سراسر زندگی خود از پویندگان آنند.»

دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

برای اشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان ایران از آغاز تا امروز به پیوند زیر مراجعه کنیدآخرین اخبار

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نشست تخصصی مفهوم کودکی در آثار احمد اکبر پور در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.

روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۶ نشست تخصصی بررسی مفهوم کودکی در آثار احمد اکبر پور برگزار شد. در ادامه گزارش دو تن از شرکت کنندگان نشست […]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

نشست فلسفه برای کودکان در سی امین نمایشگاه کتاب با حضور دکتر یحیی قائدی

کمیته علمی ـ فرهنگی نمایشگاه کتاب تهران در سی‌اُمین دوره این رویداد فرهنگی، ۱۸ کارگاه هم‌اندیشی برگزار خواهد کرد: بر اساس اعلام ستاد امور رسانه ای […]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

بررسی مفهوم کودکی در آثار احمداکبرپور

انجمن علمی دانشجویی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  با همکاری انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و انجمن ادبیات داستانی ایران به بررسی آثار احمد […]

بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می‌کنند و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.- دکتر یحیی قائدی