درباره ما

فلسفه برای کودکان چیست؟ فلسفه برای کودکان یا فکر پروری کودک و نوجوان برنامه‌ای است که کودکان مدرسه‌ای را در تمام مباحث کلاسی در زمینه موضوعات … ادامه خواندن درباره ما