آذر ۲۸, ۱۳۹۰

بازخوانی یک پرونده! سحر سلطانی

      بازخوانی یک پرونده! سحر سلطانی         مروری بر فصل نامه انجمن مطالعات برنامه درسی –سال دوم – شماره ۷- زمستان ۸۶   […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

معرفی کتاب

   شازده کوچولویی دیگر با پیام عشق و دوستی معرفی یک کتاب برای تمرین پرسشگری بازخوانی یک پرونده! فلسفه برای کودکان در سبد خرید شما فلسفه […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

درباره ما

     «به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

پراگماتیسم ویتگنشتاین با تاکید بر رویکرد ماتیو لیپمن موسس

پراگماتیسم ویتگنشتاین با تاکید بر رویکرد ماتیو لیپمن موسس فلسفه برای کودکان (P4C) پایان نامه: سحر سلطانی استاد راهنما: دکترعبدالرزاق حسامی فر استاد مشاور: دکتر سید […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

*بررسی فلسفه دوران کودکی در گذر تاریخ

*بررسی فلسفه دوران کودکی در گذر تاریخ   جواد فرزانفر۱ یحیی قائدی۲ میرعبدالحسین نقیب زاده۳ علیرضا محمود نیا۴ چکیده این مقاله به «بررسی فلسفه دوران کودکی» […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

بررسی چالش ها و فرصت های آموزش فلسفه به کودکان و ارائه الگویی مطلوب برای آموزش و پرورش ایران

بررسی چالش ها و فرصت های آموزش فلسفه به کودکان و ارائه الگویی مطلوب برای آموزش و پرورش ایران   دانشجو: فاطمه السادات موسوی استاد راهنما: […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

P4C شهروندی و دموکراسی۶۶۶۶۶۶

P4C شهروندی و دموکراسی   دکتر یحیی قائدی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران مقدمه : دردنیا در چند دهه اخیر فلسفه و آموزش فلسفه ، […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

پایان نامه ها و پژوهش ها

   اثر بخشی وجدان به شیوه فلسفه برای کودکان بر خود نظم دهی تحصیلی دانش اموزان پسر سوم ابتدایی شهرستان یزد نقد و بررسی فلسفه هنر […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۰

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان   به مناسبت بزرگداشت« هفته ی پژوهش » کارگاهی تحت عنوان «فلسفه برای کودکان» در دانشکده ی روان […]