فوریه 25, 2020

گفتگو با خود و مشاوره فلسفی /یحیی قائدی

گفتگوی با خود و مشاوره فلسفی[۱] یحیی قائدی / دانشیار دانشگاه خوارزمی .۱۳۹۸ افراد ممکن است همواره از این فرصت یا امکان برخوردار نباشند که به […]
فوریه 18, 2020

مشاوره فلسفی، زمینه ای نو در آموزش و پژوهش در زمینه های تربیتی

این مقاله را می توانید اینجا مطالعه کنید.
فوریه 17, 2020

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی[۱]  دکتر یحیی قائدی/ دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  به راههای گوناگون می توان نسبت فلسفه برای کودکان  و […]
ژانویه 20, 2020

کندوکاوی در مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان

دسامبر 8, 2019

دوره ۲ روزه بازی درمانی با رویکرد فلسفی دکتر مریم دیبا

دسامبر 8, 2019

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره پیشرفته /زمستان ۹۸

اکتبر 5, 2019

کارگاه صد ساعتی تربیت مربی فبک در پاییز ۹۸

جولای 4, 2019

دوره تربیت مربی کودک با خانم دکتر مریم دیبا

ژوئن 28, 2019

اولین سفر فبکی به سوئد