سفرنامه ها
دسامبر 11, 2011
پایان نامه ها و پژوهش ها
دسامبر 19, 2011

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان

 

به مناسبت بزرگداشت« هفته ی پژوهش » کارگاهی تحت عنوان «فلسفه برای کودکان» در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج به مدیریت دکتر یحیی قائدی برگزار می گردد. هدف از برگزاری این کارگاه

آشنایی عمومی دانشجویان رشته های علوم تربیتی با برنامه فلسفه برای کودکان (P4C) است.

زمان: دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰ صبح

مکان: دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج-دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی-اتاق ۲۰۳