کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

عنوان مقاله : آموزش منطق به کودکان با استفاده از بازی های منطقی

عنوان مقاله : آموزش منطق به کودکان با استفاده از بازی های منطقی

 

نویسندگان:دکتر یحیی قائدی ودکتر سعید ضرغامی )اعضا هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران (
جلال شمسی(کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت)

 

چکیده

این پژوهش تحت عنوان” آموزش منطق به کودکان با استفاده از بازی های منطقی “در جهت پاسخگویی به این سئوالات انجام پذیرفت: چه شیوه‌هایی برای آموزش منطق به کودکان وجود دارد؟ شیوه و روش مناسب برای آموزش منطق به کودکان کدام است؟روش انجام این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی می‌باشد و سعی شده با استفاده از منابع موجود به تحلیل و استخراج مبانی نظری آموزش منطق به کودکان و روش‌های آموزش آن پرداخته شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل تفسیری استفاده گردید. از جمله نتایج بدست آمده این پژوهش عبارتند از: تاکید بر ناکارآمدی روش تدریس سخنرانی در فرایند کنونی آموزش منطق، عدم ارتباط نحوه فعلی آموزش منطق با کاربرد آن در زندگی روزمره کودکان. در مجموع با توجه به اینکه بازی‌های منطقی، کودکان را در فعالیت جالب و آموزنده ای درگیر نموده که توانایی بررسی یک مشکل از طریق یافتن راه حل آن را ایجاد می نمایند و رشد آموزشی کودک را تحریک کرده و یادگیری را به امری جالب تبدیل می کنند، استفاده از “بازی‌های منطقی” به عنوان روش الگوی حل مساله در این پژوهش پیشنهاد گردید.

کلید واژه:
منطق، کودک، بازی