کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

پژوهشی در بنیادهای متافیزیکی برنامه آموزش فلسفه به کودکان

پژوهشی در بنیادهای متافیزیکی برنامه آموزش فلسفه به کودکان

 

فاطمه موسوی

استاد راهنما : دکتر یحیی قائدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم

استاد مشاور:دکتر محمد حسن برهانی فر

استاد داور:دکتر منیره سید مظهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تاریخ دفاع:سال تحصیلی ۹۰-۸۹

چکیده

این تحقیق تحت عنوان پژوهشی در بنیادهای متافیزیکی برنامه آموزش فلسفه به کودکان، به دنبال آن است که به سؤالات بنیادین زیر پاسخ دهد، ۱- مبانی متافیزیکی ‌آموزش فلسفه به کودکان چیست؟ ۲- دیدگاه بنیاد نظری ‌آموزش فلسفه به کودکان در مورد خدا – انسان – جهان چیست؟‌ روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می‌باشد. در این روش ابتدا گزاره‌ها متناسب با سؤالات تحقیق، مثلاً در مورد ماهیت انسان در آموزش فلسفه به کودکان از میان کتب و مقالات استخراج شده، سپس به توصیف ‌آن پرداخته می‌شود. و از طریق مکاتبه اینترنتی با پیشگامان آموزش فلسفه به کودکان و مؤسسه هماهنگ کننده برنامه‌ آموزش فلسفه به کودکان در آمریکا این نتیجه به دست آمده که مروجین این برنامه موضوعات اخلاقی و موضوعات متافیزیک (خدا – انسان – جهان) را در برنامه خود قرار داده‌اند و آنها سعی می‌کنند چنین موضوعاتی را در جلسات بحث و گفتگو بگنجانند و از این طریق سعی بر آن است که کودک خود در کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های درس استنباط درست و منطقی از موضوعات متافیزیک داشته باشد ولی در پی آن نیستند تا دیدگاه متافیزیکی خاصی را تلقین کنند. و برای آنکه این برنامه درسی در ایران نیز رشد یابد، بهتر است برای ‌آموزش و شناسایی متافیزیک و موضوع‌های آن (خدا – انسان – جهان) به کودکان، کارگاه‌‌هایی را طراحی کرد که منطبق با فرهنگ و شریعت ایران باشد و همچنین از مربیانی استفاده نمود که اطلاعات کافی داشته باشند و کتاب‌هایی در این زمینه (خدا – انسان – جهان) برای کودک به رشته تحریر در آورده‌اند.

کلید واژه‌ها: آموزش فلسفه به کودکان – متافیزیک – موضوعات متافیزیک (خدا – انسان – جهان)