کارگاه ابان
اکتبر 22, 2013
بررسی چگونگی استفاده از داستانهای شاهنامه در برنامه ی درسی فلسفه برای کودکان
نوامبر 7, 2013

اطلاعیه

کارگاه تکمیلی« تربیت مربی برنامه فلسفه برای کودکان» با محوریت مهارت های پرسشگری در تاریخ نهم و دهم آبان ۱۳۹۲ در دانشگاه خوارزمی زیر نظر دکتر یحیی قائدی برگزار شد.