بررسی چگونگی استفاده از داستانهای شاهنامه در برنامه ی درسی فلسفه برای کودکان
نوامبر 7, 2013
کارگاه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در خوارزمی
نوامبر 7, 2013

فلسفه نادانی

فلسفه نادانی (برسی زمینه های جهالت آدمی) و نقش فلسفه ورزی در آن

 دکتر یحیی قائدی

yahyaghaedy@yahoo.com

تصور می کنم باید شاخه ای تحت عنوان فلسفه نادانی ، یا فلسفه جهالت داشته باشیم. اگر قبول کنیم ، پرسش اول این است که این نوع فلسفه چه می کند؟ در یک تعریف کلی فلسفه نادانی پرسیدن سوالهای اساسی درباره ماهیت نادانی است. نادانی چیست؟اگر بخواهیم به شیوه فلسفی به نادانی بپردازیم اولین سوال در مورد ماهیت آن است؟ سپس اینکه آیا نادانی ذاتی است؟ ماهیت انسان و رابطه اش با نادانی چیست؟ آیا ما واقعا نادان یا دانا می شویم چون بعضی وقتها چیزهایی که یاد می گیریم به حجم جهالت ما اضافه می کند نه به حجم دانایی ما و دست آخر نادانی ارزش است یا دانایی؟ ایا دانایی امر ثابتی است؟که اگر یکبار بدستش آوردیم تا ابد بدستش آورده باشیم؟ آیا ذات ادمی و ماهیت ما به نادانی است یا دانایی و آیا ما می توانیم ادمها را به خاطر نادانایی اشان سرزنش کنیم یا نه؟

برای مطالعه ادامه مطلب به اینجا بروید.