تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس
آوریل 17, 2018
کارگاه ادبیات و فلسفه با رویکرد فبکی ۲۷ اردیبهشت ۹۷
می 19, 2018

خاطره نویسی با دکتر یحیی قائدی

نوشتن از مهمترین مهارت های زندگی برای توسعه نگرش خلاق و انتقادی است.
خاطره و روزمره نویسی را با دکتر یحیی قائدی تمرین کنیم.