فلسفه شخصی در گفتگو با معلمان و مربیان / دکتر یحیی قائدی
آوریل 5, 2021
مدرسه و ایدئولوژی
آوریل 5, 2021

گزارش تسهیلگران/ مجتبی رئیسی

گزارش فلسفه برای کودکان
تسهیل‌گر مجتبا رئیسی
دکتر یحیی قائدی

در مجتبا خودش رو معرفی کرد و از بچه ها خواست و آنها خودشون رو معرفی کردند

مجتبا: من بار اوله که اومدم میر حسنی، اگه بخوایین تو یه جمله میر حسنی رو به من معرفی کنید چی میگید
– خیلی کوچیکه ولی خیلی فعاله
– دایی من برای این روستا خیلی فعال بوده
– میر حسنی مردمان با صفا ، با فرهنگ و مذهبی
– ما قبلا پارک نداشتیم ولی الان پارک داریم
– مردم با صفایی داره
– آدم های با سوادی داره

مجتبا : میر حسنی زادگاه کیست؟
– زادگاه تمام مردم روستای میر حسنی

مجتبا : بچه ها دوستتون میگه یحیی آدم دکترا داره و با سواده، سوال این است که هر کسی دکترا داره ، باسواده؟

– مادرامون هم که تو درسا کمک میکنند باسواد هستند
– حتی آدم های عادی هم سواد دارند و انسانیت داشته باشند

دکتر یحیی قائدی
انسانیت یعنی چی ؟
– با فرهنگ بودن . دروغ نگفتن. به دیگران کمک کند
با اخلاق باشد ، شجاع باشد. با تربیت باشد . پاکدامن بودن و فداکار بودن ….
و در آخر دکتر یحیی قائدی از بچه ها در مورد احساسشون سوال کردند