معرفی کتاب مبانی نظری فلسفه برای کودکان توسط انتشارات مرآت/ دکتر یحیی قائدی
آوریل 5, 2021
نرگس از میان ما رفت…
جولای 4, 2021

من، جهان و مفهوم مالکیت از منظر فلسفه برای کودکان

چگونه ذهن ما، جهان ما را می سازد؟

 

دکتر یحیی قائدی از مولفه های برسازنده «من » در جهان شخصی و پیرامون سخن می گوید. چگونه نظام ذهنی قبیلگی می تواند ذهن را زنجیر کند و…

فایل جلسه را اینجا بشنوید.