ژوئن 27, 2022

کتاب کافه فلسفه منتشر شد.

کتاب کافه فلسفه سرانجام منتشر شد. پروژه ای که از آغاز تا زمانی که به بار بنشیند،۶ سال طول کشید. بخشی از این زمان صرف مطالعه […]