اجتماع پژوهشی در انجمن
آوریل 20, 2015
مصاحبه سلطانی با قائدی در مهر
آوریل 21, 2015

دهمین گزارش کارگاه اذر از زهره حسینی


گزارش جلسه دهم “کارگاه فلسفه برای کودکان” در روز پنج شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۳ در حضور استاد قائدی و سحر سلطانی و با مشارکت خانم ها

نسرین- مونا- مانیا- مریم- زهره- سمیه- راضیه- الناز- افسانه و آقایان مهدی و بعد از ساعتی رضا آغاز گردید.

این کلاس دربرگیرنده موضوعات مختلف بود که توسط شرکت کنندگان ارائه شد و یکی از موضوعات قابل توجه در این کلاس دعوت بچه ها و کارکردن عملی یک موضوع روی آنها بود.

 

اجرای اول راضیه:

 

راضیه کارش را با خواندن داستان الکترونیکی به نام«قطعه گمشده» اثر شل سیلورستین به صورت جمعی شروع کرد.

در ادامه از ما خواست تا:

۱٫نقش هایی را که میخواهید در طول کار بر عهده بگیرید بنویسید.

۲٫نوشتن برداشت از داستان

راضیه جمله ۳نفر را که از نظر خودشان جمله بحث برانگیز تری بود روی تخته نوشت.

مانیا: هرکسی شکلی از بودن است.۴رأی

مریم: گاهی برای بئست آوردن چیزی بایذ جچیز دیگر را از دست داد.۶ رأی

نسرین: جستجو کردن مسیر است نه هدف۷ رأی

با رأی حضار جمله نسرین برای بحث انتخاب شد.

مخالفت و موافقت بر روی این جمله صورت گرفت.

کار۳: استدلال هایی که ما در مخالفت با جمله انتخاب شده گفتیم را بررسی کنیم و کدام یک از مخالفت ها، مخالفت اساسی است؟

بعد جدولی مانند شکل کشید، که با توجه به آن جمله مانیا قوی ترین دلیل برای مخالفت با جمله بالا انتخاب شد.

 

تعداد مخالفین

شماره    جمله

جمله- استدلال

رأی افراد

۳نفر

۱

جستجو کردن مسیر است نه هدف

 

 

 

۲۱

شیرین :جستجو کردن گاهی مسیر است نه هدف

۱

 

۳۱

سمیه:جستجوکردن همیشه هدف است.(جستجو=حرکت)

۲

 

۴۱

 

مانیا: به اینکه چه چیزی را جستجو می کنیم جستجو کردن می تواند هدف یا مسیر باشد.

۵

 

۵۱

 

مونا:در پیش فرض های جمله بار ارزشی بیشتر به هدف داده شده است.

۲

 
 

کار۴: ویژگی یک استدلال خوب و قوی را بنویسیم.

 

ü    ساختار منطقی و درستی داشته باشد.

ü    منطقی باشد.

ü    منطقاً قابل استناد باشد.

ü    منطقی و جامع.

ü    مبتنی بر شواهد قبلی، علم یا داده های ادراکی باشد.

ü    براساس مقدمات صحیح بنا شده باشد.

ü    پیش فرض های مسئله شفاف باشد.

ü    با منطق و تجربه هم راستا باشد.

ü    روشن و قابل فهم باشد.

ü    برای هردو طرف روشن و مبتنی بر یک دانش موثق باشد.

ü    جملات و موجز و قانع کننده باشد.

ü    اصطلاحات روشن و قابل فهم برای همه داشته باشد.

 

کار۵:استدلال انتخاب شده زیر کدام ویژگی های بالا را ندارد؟

۱٫    بسته به اینکه چه چیزی را جستجو می کنیم جستجو کردن می تواند هدف یا مسیر باشد.

ü    پیش فرض های مسئله را شفاف نمی کند.۵ رای

ü    مبتنی بر شواهد قبلی، علم و… نیست.۹ رای

ü    موجز نیست۲ رای

ü    جامع نیست.۶ رای

ü    منطقی نیست۲ رای

ü    برای دو طرف روشن و مبتنی بر یک دانش موثق نیست.۷ رای

 
سوال رضا: بر چه اساسی ما این جمله را یک استدلال در نظر گرفتیم؟ این جمله یک ادعا است که باید برای آن یک استدلال آورد و هیچ کدام از این مشخصات را هم ندارد.

جواب راضیه: ما هم میخواستیم به این نتیجه برسیم که برای رد کردن یک جمله، جمله ای را آوردیم و با آن موافق بودیم که استدلال نبود.

اما مانیا دلیلی آورد مبتنی بر اینکه هر گزاره ای میتواند در استدلال برای یک گزاره دیگر باشد و اینها همه مقدمه اند تا به نتیجه برسیم.

با توجه به نظر جمع اکثریت با نظر مانیا موافق بودند.

کار۶: حالا این جمله را چه کار کنیم تا تبدیل به استدلال قوی شود؟نظر اول

مهدی: پیش فرض های مسئله را مشخص کنیم.

بحث هایی محدودی در مورد این نظر صورت گرفت که به علت کمبود وقت از ادامه بحث صرف نظر شد.

در پایان کار ۳کار از ما خواسته شد:

۱٫    آیا نقشی را که در ابتدای کار انتخاب کردید را ایفا کردید؟

۲٫    من استدلال می کنم تا…؟

۳٫    احساس گفته شود.

با توجه به گفته استاد از جلسه قبل که هر یک از بچه ها کار خاطره انگیزی را انجام دهند، راضیه به بچه ها یک گلدون گل که درون آن کیک با دستپخت خودش بود هدیه داد و نیز به ساقه این گل فال حافظ وصل شده بود.

این هم عکس دست جمعی ما با گلدون:

 

اجرا دوم الناز:

 

شروع کار با گذاشتن موسیقی از داریوش

کار۱: از ما خواسته شد جواب سوال زیر را بنویسیم:

– فردی قدرتمند در حکومت از “لحاظ اخلاقی” می تواند دستور به قتل مخالفان فکری خود دهد؟آری یا خیر، استدلال کنید.

رضا: خیر، زیرا ملاک ارزیابی درستی یا نادرستی اعمال حاکم نه قدرت او و نه حاکم بودن او که ارزش ها و هنجارهای جامعه است.۵رأی

زهره: خیر، همه می توانند مخالفت کنند چون حاکم ملاک داوری نیست.۰رأی

سمیه: خیر، داشتن تفکر مخالف مجوزی برای صدور فرمان قتل صاحب آن تفکر نیست.۴رأی

افسانه: خیر، زیرا بر فرض بودن تفکر حاکم هم تفکر مخالف ترسی ندارد چون حقیقت همیشه پیروز است.۷رأی

نسرین:خیر، زیرا حاکم جان آفرین نیست که جان گیر باشد.۴رأی

مانیا:خیر، چون هرکسی حق مخالفت دارد.۰ رأی

مونا: خیر، چون اخلاق انسانی با کشتن سازگار نیست.۰رأی

مریم:+سمیه

راضیه:+نسرین

مهدی: بله، اگر سبب فساد فکری شود و اصلاحش ممکن نباشد.۹رأی

بعد از آن برای بحث برانگیزترین جمله رأی گیری شد که جمله مهدی انتخاب شد.

بین مخالفان و موافقان این جمله بحث شد.

کار۲: بعد از فکر کردن در مورد این شعر، نظر و حسمان را در پایان کار ارائه دادیم.

اسرار جهان را نه تو مانی و نه من                   چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

برای برافتادن پرده باید “همه” به حدی از تعالی برسیم.”همه ما”

 

کار خاطره انگیز الناز: دادن یک ورقه شعر با خط خودش با عنوان«یار دبستانی من»

 

اجرای سوم: حضور بچه ها.

ابتدای کار استاد بحث را اینگونه شروع کرد: که هستین؟ و وچرا اینجا نشستین؟

بعد از معرفی، انیمیشنی برای بچه ها با عنوان « For the Birds» گذاشته شد و استاد از آنها خواسته تا یک جمله در مورد این کارتن بنویسند.

مهسا: وقتی چند گنجشک می خواهند پای یک پرنده را از بالا به پایین بیندازند ممکن است بال های خودشان هم کنده شود.۴رأی

دینا: گنجشک روی سیم نشسته بود وقتی یکی می آید./گنجشک روی سیم بازی می کرد.۵رأی

پارمیس: فنچ ها نشسته بودند روی سیم وجیک جیک میکردند و پای آن را نوک زدند.۲رأی

هلیا: پرنده های کوچک درباره پرنده بزرگ زود قضاوت کردند.۷رأی

شارمین: من فهمیدم که آن پرنده ها روی سیم برق نشسته بودند.۱رأی

داریوش: ما نباید زود درباره دیگران یا هرچیزی قضاوت کنیم.۰رأی

شهرزاد: پرنده هایی که روی سیم نشسته بودند درباره مسائل جدید زود قضاوت می کردند و زود عکس العمل نشان دادند.۶رأی

ارغوان: اگر پای پرنده را نوک نمی زدند بالهای خودشان کنده نمی شد.۵رأی

مهیار: وقتی کبوترها که روی سیم برق نشسته بودند فنچ روی چوب نشست و کبوترها رفتند یه کم اونورتر.۳رأی

 

بعد از نوشتن جملات، دینا درخواست کرد که میخواهد جمله اش را تغییر دهد و دوباره بنویسد. استاد به بچه ها گفت چه کسانی با درخواست دینا موافقند؟

علت موافقتتان چیست؟

مهسا: چون شاید یک جمله دیگه از اول به ذهنش اومده که بگه

پارمیس: چون شاید نصفه نوشته و میخواد یه چیز دیگه هم بنویسه.

ارغوان: چون نظرش عوض شده.

داریوش: شاید دفعه دوم یه جمله بهتر و قشنگتر بنویسد

مهیار: شاید دفعه دوم جملش قشنگ تر باشه.

شهرزاد: چون میتوان به هرکسی فرصت دیگری داد.

بعد از نوشتن جمله جدید دینا کمی وقت داده شد تا بچه ها با رأی بهترین جمله را انتخاب کنند.

استاد از کم رأی ترین جمله شروع کرد و دلایل بچه ها را درمورد انتخاب جملات پرسید.

در پایان کار ۱دقیقه فرصت داده شد تا بچه ها احساسشون را در مورد اجرای امروز بنویسید.

در آخر استاد گفتند: تلاش برای فضا دادن به بچه ها برای اینکه به تدریج بتوانند جملات بهتری بگویند و اینکه نباید در ابتدا این توقع را داشت، نقش مربی در حوصله کردن و اجازه دادن برای گفتن جملات هرچند ساده و سطحی بچه ها، نکته قابل توجهی است.

 

اجرای چهارم مریم:

 

کار۱: انتخاب بین یکی از موضوعات زیر برای شروع بحث

تمدن:۳رأی

جنگ:۱رأی

زباله:۷رأی

فرهنگ:۵رأی

قانون:۵رأی

کار۲: درمورد زباله و جمع آوری آن و هرآنچه در مورد زباله به ذهن می رسد یک جمله بنویسید.

زهره: آن چیزی که دور ریختنی و غیر قابل استفاده باشد.۲رأی

مهدی: هرآنچه فکر کنیم زباله هست کارکرد و استفاده خاص دارد.۲ رأی

افسانه:زباله ها هم به کار می آیند.

راضیه : کاش رتبه ایران در تولید زباله رتبه اش در تولید علم و فناوری بود.۳ رأی

مانیا:هرچیزی که به درد من نخورد زباله است.۴ رأی

شیرین: آیا بین ایجاد افراطی زباله و فرهنگ مردم رابطه ای وجود دارد؟۴ رأی

مونا: وقتی می گویند زباله دور ریختنی است آن دور کجاست؟۵ رأی

الناز: تفکیک زباله ها مفید است.۰رأی

سمیه: گاهی وقت ها فکرما تبدیل به زباله دان می شود. ۴ رأی

رضا: به من بگو چه دور می اندازی تا بگویم چه هستی.۷ رأی

نسرین: زباله سرمایه است اما زباله جمع کن ها بی سرمایه اند.۴ رأی

 

کار۳: بعد از بررسی جملات کدام جمله را میتوانیم باهم ادغام کنیم؟

جمله مهدی و افسانه ادغام شدند.

کار۴: جمله رضا برای بحث با رأی اکثریت انتخاب شد .

مخالفان و موافقان با استدلال بحث را ادامه دادند..

 

 

 

در پایان: از ما خواست یک راهکار در قالب یک جمله برای مشکلی که انسان امروز با زباله دارد ارائه کنیم.

 

اجرای پنجم شیرین:

 
شیرین کارش را با دادن کارت پستال به ما شروع کرد که درونش نانوشته بود وبعد ازنشان دادن دو پاور از ما خواست تا برداشتمان از پاورها را بر روی کارت بنویسیم تا در آینده یادآور این ارائه و لحظات باشد.

رضا: دستی که به محبت برآید دست خداست.۵رأی

مهدی:در دل اگر تنگی است       تنگ شکرهای اوست ۳ رأی  

       گر سفری در دل است       جز بر دلدار نیست

نسرین: مانند چشمه باش هرچه می بخشد بیشتر می جوشد.۲ رأی

مونا: همه چیز نابود شدنی است مگر عشق.۶ رأی

افسانه: شعار دادن درباره محبت ساده است اما وقتی حس تنفر را تجربه کنیم احساس محبت واقعی خود را نشان می دهد.

راضیه: هر موجودی خمیر مایه آفرینشش را می بخشد.۴ رأی

مانیا: محبت تمام نشدنی است.۱ رأی

مریم: محبت نخ تسبیح لحظه های ماست.۳ رأی

سمیه: خدایا شکرت که قلب دادی انسانها را دوست داشته باشم که تو را دوست داشته باشم… ۰ رأی

زهره: از محبت خارها گل می شود.۲ رأی

الناز: آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر نهم.۲ رأی

 

کار۲: با توجه به رأی بچه ها جمله افسانه و مونا ۶ رأی آوردن که دوباره رأی گیری شد و بالاخره جمله مونا انتخاب گردید.

بحث بین مخالفان و موافقان درمورد مسئله عشق صورت گرفت.

کار۳: در پایان از ما خواسته شد جمله ای دیگر با توجه به بحث را در کارت پستال بنویسیم و حسمان از بحث هم گفته شود.

 

اجرای ششم سمیه:

 

سمیه کار را با دادن ورقه ای به شکل زیر شروع کرد.ابتدا از جمع خواست که چه کسی مایل است که این شکل را ترجمه کنه، مانیا انتخاب شد و ترجمه کرد:

– من انقدر دوست دارم

– این که خیلی کمهL

کار۱:از ما خواسته شد بعد از ۱دقیقه یک جمله مربوط به دیالوگ بین دو دانیاسور بنویسیم و فقط کسانی که علاقه مند به گفتن جملاتشان بودند روی تخته مطابق شکل نوشته شد.

 

با رأی بچه ها جمله نسرین انتخاب شد و بحث بین مخافان و موافقان صورت گرفت.

کار۲: در۳۰ ثانیه سمیه از ما خواست یک کلمه که نشانگر رابطه بین این دو موجود است را بنویسیم.

کار خاطره انگیز سمیه: بعد از دادن پاک کن به همه، از ما خواست روی استیکری که روی پاک کن مطابق شکل دیده می شود آنچه را که از گرفتن این پاک کن به ذهنمان می رسد بنویسیم و بخوانیم.

 

اجرای هفتم افسانه:

از یکی از نقاشی های پیکاسو برای شروع بحث استفاده کرد.

کار۱: از ما خواست بعد از نگاه کردن به تصویر یک کلمه در موردش بنویسیم.

با توجه به رأی دوستان مفهوم راضیه با ۸ رأی انتخاب شد.

کار ۲:در یک دقیقه از ما خواست یه جمله در مورد رنج بنویسیم

مونا: رنج عصاره شیرینی از عشق است.۱رأی

سمیه: از رنج کشیدن آدمی حر گردد       قطره چو کشد حبس صدف در گردد.۲رأی

رضا:ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم.۴ رأی

مریم: رنج طعمی است که هر انسانی برای انسانیت باید درک کند.۳ رأی

مهدی: انسان در گذر از رنج ها، ترس ها، شکست ها، اضطراب ها، حیرانی ها جلوه جمال الهی اش مکشوف می شود.۵ رأی

الناز: رنج های زندگی تراشم می دهند.۳ رأی

راضیه: رنج به قدمت آفرینش انسان است.۴ رأی

نسرین: عشق و رنج جدایی ناپذیراند.۲ رأی

شیرین: ای کاش میشد درد حاصل از رنج را حس نکنیم. ۰ رأی

مانیا: تنها در بند بودن رنج است. ۶ رأی

زهره: رنج های زندگی می توانند عامل تربیت انسانها باشند. ۰ رأی

کار متفاوت افسانه این بود که قبل از انتخاب بحث برانگیزترین جمله یک موافق و یک مخالف از هر جمله را برای روشن تر شدن جملات انتخاب کرد.

بعد از آن به جمله مانیا برای بحث انتخاب شد.

کار۳: با کمک استاد یادآوری شد که در اینجا که هم می خواهیم جمع بندی کنیم و هم بحث را عمیق تر کنیم هر کس یک جمله در مخالفت یا موافقت با جمله مانیا بنویسد و هم گفتن حس از بحث.

در پایان افسانه گفت: این تصویر از پیکاسو درمورد مادری است که بچه اش را از دست داده.

کار خاطره انگیز: به ما یک کارت پستال هدیه داد که نقاشی روی جلدش توسط همسرش کشیده شده بود.

اجرای هشتم نسرین:

 

در ابتدا یک داستان جالب را بر روی تخته نوشت:

یک نگاه چپ به یک لبخند تمسخر آمیز منجر می شود

یک لبخند تمسخر آمیز سبب گفتن حرف زشتی می شود

یک حرف زشت منجر به دست به یقه شدن

و دست به یقه شدن هم سبب یک سیلی می شود

یک سیلی به مشتی منجر می شود

و همین، سبب حمله یکی به دیگری

و بعد کتک کاری می شود

و زمانی هم می رسد که یک دفعه یکی از این دو طرف چاقویی از جیبش بیرون می آورد.

و بعد از یکی از بچه ها خواست دایره ای را بکشد و نفرات بعد روی این دایره را پر رنگ کنند.

کار ۱: از ما خواسته شد یک جمله که رابطه ی بین این فعالیت و متن را در ذهن ما نشان می دهد بنویسیم.

جملات:

مونا+مانیا: اگر بر یک کار ساده نادرست، پافشاری شود تبدیل به یک فاجعه خواهد شد.۴ رأی

مریم+ زهره: بدی بر بدی افزاید.۹ رأی

راضیه: نتیجه تقلید دور شدن از خویشتن خویش است.۲ رأی

سمیه: ارتباطی باهم نداشتند.۴ رأی

مهدی: گاهی در ربط، سیاهی خط، راهیه خبط می شود.(سوءتفاهم منجر به اشتباه می شود.)۴ رأی

الناز: چاقو را در جیب گذاشتم، شاخه گلی برای تو. ۰ رأی

شیرین: مراقب باشیم افراد بر هم تأثیر می گذارند.۶ رأی

رضا: احساسات ناگهانی باگذشت زمان فروکش می کنند مگر آنکه عاملی از بیرون آن را تشدید کند.۳ رأی

افسانه: متعجبم که چرا راه منتهی به دره را باز طی میکنیم.۳ رأی

کار۲: بچه ها بین مرتبط ترین جمله با فعالیت یک جمله را انتخاب کردند.

نکته: یادآوری استاد این بود که مربی باید کاری کند تا مهدی جمله ای را بیاورد که همه متوجه آن شوند، چون در گفتگو هدف این است که ما به گونه ای بگوییم که به ساده ترین وجه، طرف مقابلمان متوجه شود.

 

در پایان: هرکس یک نماد از خشونت با توجه به متن روی تابلو کشید.


اجرای نهم زهره:

با نشان دادن تصویر زیر از بچه ها خواست یک جمله از آنچه که فهمیدند بنویسند.

 

کار۱:بعد از اعلام آمادگی بچه ها کاغذهایی به بچه ها داد و از آنها خواست هرکس یک کاغذ بردارد، به طور شانس هرکس که علامت لایک به او افتاد می تواند جمله اش را می تواند بگوید و در غیر اینصورت نمی تواند بگوید.

 

جملات:

رضا: انسان در جستجوی پرسش های تعالی بخش است.۴رأی

مهدی: در داربست دغدغه ها، بنای پرسش ساخته می شود. ۰ رأی

شیرین: پرسش پایانی ندارد. ۰ رأی

راضیه : پرسش های ما، سطح زندگی ما را می سازد. ۱ رأی

مریم: پرسش اساس تمدن بشر است. ۰ رأی

سمیه :سوال، زندگی است. ۰ رأی

 

کار۲: بحث برانگیز ترین جمله با رأی بچه ها انتخاب شد.

بحث بین مخالفان و موافقان صورت گرفت.

کار۳: یک مفهوم با توجه به تصویر بالا و حس بچه ها در پایان کار.

 

قبل اجرای مونا استاد از همه خواست به بالاترین صندلی سالن برویم و با دقت به آنچه که در پایین سالن وجود دارد نگاه کنیم و در موردش فکر کنیم.

 

اجرای دهم مونا:

 

شروع کار با داستان شاهزده کوچولو(روباه)

کار۱: در۱ دقیقه برداشت خودمان را نوشتیم.
             

نسرین: رابه بودن با اهلی شدن فاصله دارد.

سمیه: دخترم، گل زندگی من، کاش قدر تو را بدانم.

رضا: ایجاد علاقه به رنج جدایی نمی ارزد.

مانیا: مسئولیت پذیری خوب است.۴رأی

راضیه: اهلی شدن، دور شدن از راه خود زیستن است.

مهدی: گلی را که نه رنگ باشد نه بوی     غریب است سودای بلبل براوی

زهره: برای دیدن گوهر درون، چشم سر کافی نیست.۵رأی

شیرین: پیدا کردن حقیقت ارزشمند است.۶رأی

نسرین: اگر از سیاره دیگری می آمدم شاید می توانستم نا اهلان را اهل کنم.

افسانه: هرکس مسئول گل خودش است. ۳ رأی

کار۲: انتخاب یک جمله که جای هیچگونه بحث و مخالفتی نداشته باشد و بهترین جمله از نظر افراد جمع باشد.

با نظر رأی جمله شیرین انتخاب شد.

کار۳:دلایل انتخاب این جمله «پیدا کردن حقیقت ارزشمند است.» به عنوان بهترین جمله چیست؟

ü    مفاهیم ارزشمند

ü    داشتن بار ارزشی

ü    همراهی حقیقت و ارزش

ü    غیر قابل انکار بودن

ü    تأثیر هاله ای ارزش و حقیقت

مونا گفت: هدف از این کار این بود که چه دلائلی وجود دارد تا یک جمله بهتر و محبوب تر از بقیه جملات انتخاب می شود و کسی نمی تواند با آن مخالفت کند.

کار۳: بحث در مورد حذف یا ادغام ویژگی ها بین موافقان و مخالفان صورت گرفت.

در پایان یک جمله در مورد ارزش نوشتیم و حس از بحث

ایجاد لحظات خاطره انگیز توسط مونا با خواندن غزلی از سعدی به نام کاروان در آخرین جلسه.

آخرین اجرا مهدی:

 

با نوشتن شعری کارش را شروع کرد

کار۱: از ما خواسته شد که برداشتمان را در یک جمله بنویسیم.

سوزن به تیر مژگان از تار زلف نخ کن               هرچند رخنه دل تاب رفو ندارد.

سوزن= تیره مژه

نخ=تار زلف

 

 

طبق معمول یک جمله به عنوان بحث برانگیزترین جمله با رأی بچه ها انتخاب شد.

 

«بگذر از من…»

 

کار۲: جمله منتخب را تبدیل به جمله ای رساتر کنیم.

جملات:

۱٫    عاشقی که به سیم آخر زده

۲٫    مرا به حال خودم رها کن

۳٫    من عاشقم چه عاشقم باشی چه نباشی

۴٫    عامو ولم کن

۵٫    عامو بِیِم

 

و بعد از رأی گیری جمله شماره۲ انتخاب شد.

کار۳: دلایل آرامش بخش بودن این جمله از نظر بچه ها:

«انکار، رهایی، عدم وصال، مراقبه»

و در پایان تسکین بخش ترین جمله ای که در زندگی به ما گفته شده را برای جمع گفتیم.

 

نکاتی از استاد قائدی در دقایق پایانی کارگاه:

§       کار با پایان این دوره تمام نمی شود بلکه این تعهد و رسالتی است که ما بعد از ۱۰ جلسه هم به این راه و فکر داریم.

§       دانستن و ندانستن اهمیتی ندارد و مهم تر از آن این است که بتوانیم هرکدام در هر حوزه ای که هستیم مروج این راه باشیم.

§       این راه در دراز مدت می تواند باعث آرامش جوامع بشری شود و ما را از نابسامانی ها و جنگ و جدال ها رهایی دهد.

§       بعد از گذشت ۱۰ جلسه رابطه های ما انسانی تر شده و نگاه هایمان نسبت بهم تغییر کرده است با اینکه در این جمع اکثریت خانوم بودند و تعداد کمی آقا اما تفکر ما نسبت به مرد و زن بودن هم شکل متفاوتی پیدا کرده چون با گفتگو و با در کنار هم بودن تصویر درست تر و انسانی تری نسبت به هم بدست می آوریم.

 

شاد باشید

زهره حاجی حسینی