فلسفه برای کوکان
چیستی و چرایی؟

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان

۱) معرفی برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و پرورشی در ایران

۲) تربیت تسهیل گران توانمند برای کار با کودکان

۳) به اشتراک گذاردن تجارب ارزیابی شده حوزه فلسفه برای کودکان برای علاقه مندان

«به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام نهادن در راهی که حتی فیلسوفان بزرگ نیز در سراسر زندگی خود از پویندگان آنند.»

دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

برای اشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان ایران از آغاز تا امروز به پیوند زیر مراجعه کنیدآخرین اخبار

۲۲ مهر ۱۳۹۵
class1

کارگاه فلسفه ورزی دکتر قائدی در لوون بلژیک

%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4_%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87_%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87_%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c_%d8%af%d8%b1_%d9%84%d9%88%d9%88%d9%86_-2
۲۲ مهر ۱۳۹۵
2236726

نگاهی به نقدهای وارد به برنامه فلسفه برای کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نگاهی به نقدهای وارد بر برنامه فلسفه برای کودکان در ایران» عصر روز گذشته، شنبه ۱۷ مهرماه با حضور مهرنوش هدایتی، […]
۲۲ مهر ۱۳۹۵
photo_2016-10-13_15-19-24

کارگاه یک روزه بازی درمانی دکترمریم دیبا با رویکرد فلسفی در آبان ۹۵

بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می‌کنند و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.- دکتر یحیی قائدی