فلسفه برای کوکان
چیستی و چرایی؟

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان

۱) معرفی برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و پرورشی در ایران

۲) تربیت تسهیل گران توانمند برای کار با کودکان

۳) به اشتراک گذاردن تجارب ارزیابی شده حوزه فلسفه برای کودکان برای علاقه مندان

«به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام نهادن در راهی که حتی فیلسوفان بزرگ نیز در سراسر زندگی خود از پویندگان آنند.»

دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

برای اشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان ایران از آغاز تا امروز به پیوند زیر مراجعه کنیدآخرین اخبار

۴ شهریور ۱۳۹۵
kids2

آشنایی کودکان با انواع مغالطات / سحر سلطانی

به منظور آشنایی کودکان با انواع مغالطه ها و بهره مندی والدین و مربیان از شناخت مغالطه و به کارگیری استدلال  مجموعه آشنایی کودکان با انواع […]
۴ شهریور ۱۳۹۵
photo_2016-08-25_12-37-16

کارگاه آموزشی «مهارتهای کنترل خشم« دکتر مریم دیبا در دانشکده رفاه

۴ شهریور ۱۳۹۵

تغییر زمان برگزاری کارگاه های سطح دو به مهرماه ۹۵

کارگاه تخصصی مربیگری فلسفه برای کودکان از شنبه و یکشنبه های شهریور ۹۵ به جمعه های مهرماه ۹۵ تغییر زمان یافت. برای ثبت نام مجدد تا […]

بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می‌کنند و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.- دکتر یحیی قائدی