ژانویه 15, 2022

راهنمای پرسندو جلد یک تا پنج / Porsandoo’ Guide Book (1-5) Yahya Ghaedi

Porsandoo’ Guide Book (1-5) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2021, p. 88 Porsandoo’s short story series consists of five story books and a guide […]
ژانویه 5, 2022

در اهمیت همپرسگی(مشاوره ی)فلسفی(۱) / فرهاد بامداد

در اهمیت همپرسگی(مشاوره ی)فلسفی(۱) برای خاتون تمامی قصه هایم:فهیمه مادرم دیباچه:اگر روزی روزگاری قرار بر این شود که به آسیب شناسی فلسفه و تاریخ دراز آهنگ […]
دسامبر 23, 2021

Porsandoo, Ass on the Road (5) Yahya Ghaedi

Porsandoo, Ass on the Road (5) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2021, p. 16 As walked down the road, Porsandoo thought of other passers-by. […]
دسامبر 20, 2021

porsandoo, Fox on the Road (4)

porsandoo, Fox on the Road (4) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2021, p. 16 There was no sign of stork because Porsandoo was away […]
دسامبر 20, 2021

Porsandoo, Captive of the Road (2) Yahya Ghaedi

Porsandoo, Captive of the Road (2) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2020, p. 16 When she/he found out what her/his name was, she/he was […]
نوامبر 29, 2021

Porsandoo, Question Road (3)

Porsandoo, Question Road (3) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2020, p. 16 The stork looked at Porsandoo and said, “Do you have a question?” […]
نوامبر 29, 2021

فلسفه برای کودکان در برنامه درسی متوسطه (لویز و چندلی، ۲۰۱۲)

? ?#۱۱۶ ? Lewis, L., & Chandley, N. (Eds.). (2012). Philosophy for children through the secondary curriculum. Bloomsbury Publishing. ? فلسفه برای کودکان در برنامه درسی […]
نوامبر 24, 2021

Porsandoo on the Road

Porsandoo on the Road (1) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2020, p. 16 Porsandoo was walking on the road and thinking of her/his name […]
سپتامبر 27, 2021

Poopak and Porsandoo

Poopak and Porsandoo A philosoohical story for children with instructional guide for facilitators Yahya Ghaedi & Sahar Soltani Tehran: Meraat Publication (First edition), 2020, p. 136 […]