اسفند ۱۸, ۱۳۹۸

Porsando 1 ( p4c short story) Yahya Ghaedi/2020

Porsando 1 ( p4c short story) Yahya Ghaedi/2020 Associate professor of Educational philosophy,kharazmi university Tehran-Iran Porsando was going about his way down the road. While thinking […]
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

کرونای فیلسوف: از کرونا چه پرسش هایی بر آمد؟ یحیی قائدی

اسفند ۶, ۱۳۹۸

گفتگو با خود و مشاوره فلسفی /یحیی قائدی

گفتگوی با خود و مشاوره فلسفی[۱] یحیی قائدی / دانشیار دانشگاه خوارزمی .۱۳۹۸ افراد ممکن است همواره از این فرصت یا امکان برخوردار نباشند که به […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

مشاوره فلسفی، زمینه ای نو در آموزش و پژوهش در زمینه های تربیتی

این مقاله را می توانید اینجا مطالعه کنید.
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی[۱]  دکتر یحیی قائدی/ دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  به راههای گوناگون می توان نسبت فلسفه برای کودکان  و […]
دی ۳۰, ۱۳۹۸

کندوکاوی در مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان

آذر ۱۷, ۱۳۹۸

دوره ۲ روزه بازی درمانی با رویکرد فلسفی دکتر مریم دیبا

آذر ۱۷, ۱۳۹۸

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره پیشرفته /زمستان ۹۸

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کارگاه صد ساعتی تربیت مربی فبک در پاییز ۹۸