بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

مشاوره فلسفی، زمینه ای نو در آموزش و پژوهش در زمینه های تربیتی

این مقاله را می توانید اینجا مطالعه کنید.
بهمن ۲۸, ۱۳۹۸

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی[۱]  دکتر یحیی قائدی/ دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  به راههای گوناگون می توان نسبت فلسفه برای کودکان  و […]
دی ۳۰, ۱۳۹۸

کندوکاوی در مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان

آذر ۱۷, ۱۳۹۸

دوره ۲ روزه بازی درمانی با رویکرد فلسفی دکتر مریم دیبا

آذر ۱۷, ۱۳۹۸

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره پیشرفته /زمستان ۹۸

مهر ۱۳, ۱۳۹۸

کارگاه صد ساعتی تربیت مربی فبک در پاییز ۹۸

تیر ۱۳, ۱۳۹۸

دوره تربیت مربی کودک با خانم دکتر مریم دیبا

تیر ۷, ۱۳۹۸

اولین سفر فبکی به سوئد

تیر ۷, ۱۳۹۸

نشست نقد کتاب «مرگ مدرسه؟» را در خانه اندیشمندان علوم انسانی