کارگاه ادبیات و فلسفه با رویکرد فبکی ۲۷ اردیبهشت ۹۷
می 19, 2018
فبک در کرمان
ژوئن 12, 2018

سفر فلسفی به هندوستان در تابستان ۹۷

? اندیشیدن و سفر
یک بار دیگر هندوستان با طعم فلسفه

دکتر یحیی قائدی #فبک_طبیعت، عکاسی و سفرنامه نویسی در سرزمین رنگ و طعم و اسطوره …