کارگاه ادبیات و فلسفه با رویکرد فبکی ۲۷ اردیبهشت ۹۷
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
فبک در کرمان
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

سفر فلسفی به هندوستان در تابستان ۹۷

🌱 اندیشیدن و سفر
یک بار دیگر هندوستان با طعم فلسفه

دکتر یحیی قائدی #فبک_طبیعت، عکاسی و سفرنامه نویسی در سرزمین رنگ و طعم و اسطوره …