روایتی از یک تسهیلگر فبک
مرداد ۷, ۱۳۹۷
کارگاه تربیت جنسی ویژه معلمان مدارس در یزد با شیوه تسهیلگری فبکی
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷

کارگاه سه روزه تربیت تسهیلگر فبک در یزد با حضور دکتر قائدی

برای اولین بار  کارگاه تسهیلگری فلسفه برای کودکان در یزد با حضور دکتری یحیی قائدی