نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
بهمن ۲۶, ۱۳۹۰
نقش فلسفه ورزی در پرورش قوه ی داوری جوانان
بهمن ۲۹, ۱۳۹۰

برگزاری دومین کارگاه پرورش مربی فلسفه برای کودکان با موضوع«شیوه ها و ابزارهای سنتی و نوین»

برگزاری دومین کارگاه پرورش مربی فلسفه برای کودکان با موضوع«شیوه ها و ابزارهای سنتی و نوین»

روز دوشنبه اول اسفندماه دومین سری کارگاه های پرورش مربی برنامه فلسفه برای کودکان با برگزاری کارگاه«شیوه ها و روش های سنتی ومدرن در برنامه فلسفه برای کودکان» به همت دکتر یحیی قائدی و همکارانشان برگزار شد و پرونده این دوره از کارگاههای آموزشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خاتمه یافت.
به زودی گزارش مشروح این کارگاه را در بخش مربوطه سایت مشاهده خواهید فرمود.