گزارش میزگرد گروه فلسفه برای کودکان دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دانشگاه شهید رجایی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۰
بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان (P4C)با مبانی فلسفی تربیت اسلامی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۰

انتشار خبرنامه گروپ برنامه درسی اموزش فلسفه برای کودکان

سومین شماره از سال دوم نشر خبرنامه الکترونیکی انجمن مطالعات و برنامه درسی ایران با اخبار و عناوینی در زمینه فلسفه برای کودکان به روز شد.

مشاهده مطلب