کارگاه سوم تابستان ۹۲
جولای 19, 2013
کارگاه های سه روزه تابستانی
آگوست 27, 2013

کارگاه سوم تابستان ۹۲

برای مطالعه ی بخشی از کارگاه های دوره تابستانی آموزش مربی گری فلسفه  به لینک های زیر مراجعه کنید.

اینجا و اینجا