برنامه تفصیلی ۳
جولای 6, 2013
کارگاه سوم تابستان ۹۲
جولای 19, 2013

کارگاه سوم تابستان ۹۲

برای مطالعه ی بخش هایی از کارگاه شماره سه دوره مربی گری فلسفه برای کودکان می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید.
بخش اول
بخش دوم