مردم غر می زنند، پرسش نمی کنند
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
مشاوره فلسفی:ارتباط مشاوره فلسفی با مشاوره و روان درمانی
اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

گزارش کلاس “فلسفیدن در باب فلسفه” برای دانشجویان دکتری پرستاری

گزارش کلاس “فلسفیدن در باب فلسفه” برای دانشجویان دکتری پرستاری با اجرا دکتر یحیی قائدی را اینجا بخوانید.