آگوست 16, 2021

Theoretical Foundations of Philosophy for Children

Theoretical Foundations of Philosophy for Children [In persian] Yahya Ghaedi Tehran: Meraat  press  (first edition), 2016, (page: 352) Philosophy for children curriculum intends to improve the development  […]
دسامبر 19, 2011

معرفی یک کتاب برای تمرین پرسشگری :

      معرفی یک کتاب برای تمرین پرسشگری :          سخن مترجم: “زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد.” سقراط از اولین باری که […]
دسامبر 19, 2011

معرفی کتاب برای کارگا ههای فلسفه برای کودکان:

      معرفی کتاب برای کارگاههای فلسفه برای کودکان:          فلسفه در کلاس درس/رون شاو/ترجمه مراد یاری دهنوی و روح الله حیدری/ نشر […]
دسامبر 19, 2011

معرفی کتاب

          گارد ، یوستاین (۱۳۷۵) ، دنیای سوفی : داستان درباره تاریخ فلسفه ، حسن کامشاد ، تهران ، نیلوفر ک.نورا ( ۱۳۸۱) […]
دسامبر 19, 2011

فلسفه برای کودکان؛ امروز اما چگونه؟(سحر سلطانی)

      فلسفه برای کودکان؛ امروز اما چگونه؟(سحر سلطانی)        معرفی کتاب « فیلسوفان کوچک » کودکان به عنوان فیلسوف   جوانا هینز،دیوید کندی,دیوید […]
دسامبر 19, 2011

فلسفه برای کودکان در سبد خرید شما ! سحر سلطانی

      فلسفه برای کودکان در سبد خرید شما ! سحر سلطانی           معرفی کتاب آموزش فلسفه به کودکان(بررسی مبانی نظری) دکتر یحیی […]
دسامبر 19, 2011

بازخوانی یک پرونده! سحر سلطانی

      بازخوانی یک پرونده! سحر سلطانی         مروری بر فصل نامه انجمن مطالعات برنامه درسی –سال دوم – شماره ۷- زمستان ۸۶   […]