جولای 20, 2023

ما از طریق مشاوره فلسفی توانمند می‌شویم: داستان سفر + یحیی قائدی

ما از طریق مشاوره فلسفی توانمند می‌شویم: داستان سفر مشاوره فلسفی چگونه افراد را توانمند می‌سازد؟ ما در زندگی خود فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهیم اما توشه […]
جولای 20, 2023

چرا باید سایر حرفه‌های یاورانه درکی از مشاوره فلسفی داشته باشند؟ یحیی قائدی

چرا باید سایر حرفه‌های یاورانه درکی از مشاوره فلسفی داشته باشند؟ یحیی قائدی/۲۹تیر ۱۴۰۲ در دم نباید نتیجه گرفت که مشاوره فلسفی ویژه فیلسوفان است و […]
می 22, 2023

مشاوره فلسفی؛ راهی برای توانمندسازی خود/ نوشته: دکتر یحیی قائدی

مشاوره فلسفی؛راهی برای توانمند سازی خود نوشته : یحیی قائدی   وضیح فیلسوف درباره دلیل عصبانی شدن گاهی از دست خودم شگفت زده می‌شوم. چیزی که […]
ژانویه 5, 2022

در اهمیت همپرسگی(مشاوره ی)فلسفی(۱) / فرهاد بامداد

در اهمیت همپرسگی(مشاوره ی)فلسفی(۱) برای خاتون تمامی قصه هایم:فهیمه مادرم دیباچه:اگر روزی روزگاری قرار بر این شود که به آسیب شناسی فلسفه و تاریخ دراز آهنگ […]
جولای 26, 2021

Foundations of philosophical counselling: basics, methods and techniques

Foundations of philosophical counselling basics, methods and techniques [In persian] Yahya Ghaedi Maryam pouragha The book of the foundations of philosophical counselling, basics, methods and techniques […]
نوامبر 11, 2020

انسان زندانی گزاره ها،جستاری در ساحت مشاوره فلسفی، یحیی قائدی

انسان زندانی گزاره ها یحیی قائدی/۲۱آبان ۱۳۹۹ مشاوره فلسفی یک کار اساسی در مشاوره فلسفی کشف این نکته است که شما در کدام گزاره‌های بنیادین زندانی […]
فوریه 25, 2020

گفتگو با خود و مشاوره فلسفی /یحیی قائدی

گفتگوی با خود و مشاوره فلسفی[۱] یحیی قائدی / دانشیار دانشگاه خوارزمی .۱۳۹۸ افراد ممکن است همواره از این فرصت یا امکان برخوردار نباشند که به […]
فوریه 18, 2020

مشاوره فلسفی، زمینه ای نو در آموزش و پژوهش در زمینه های تربیتی

این مقاله را می توانید اینجا مطالعه کنید.
فوریه 17, 2020

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی

فلسفه برای کودکان و مشاوره فلسفی[۱]  دکتر یحیی قائدی/ دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی  به راههای گوناگون می توان نسبت فلسفه برای کودکان  و […]